Plzeňská padesátka - Závody seriálu KPŽ

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Šerák.