Plzeňská padesátka - Trasa závodu

Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Šerák.